DISCLAIMERUL și AVERTISMENTE

[DISCLAIMER and WARNINGS]

1. Materialele de pe site-ul Din.nu sunt furnizate pe bază de "așa cum este". Din.nu nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, și prin aceasta neagă și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau alte încălcări ale drepturilor.

2. Mai mult, Din.nu, nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor pe site-ul său sau în legătură cu alte materiale sau pe orice site legat de acest site.

3. Acest site web este numai pentru scopuri educaționale și nu este destinat în nici un fel fie un înlocuitor sau un substitut pentru consultanță medicală, diagnosticare sau tratament medical calificat sau ca înlocuitor sau înlocuitor al sfaturilor psihologice, diagnosticului sau tratamentului sau terapiei dintr-o persoană calificată și persoană licențiată. Dacă credeți suferiți de o afecțiune medicală sau psihologică, consultați imediat medicul sau o altă persoană sau serviciu profesionist calificat corespunzător. Autorul și editorul acestui site nu sunt responsabili sau răspunzători pentru nicio acțiune făcută de un utilizator pe baza conținutului acestui site web. Nu suntem răspunzători pentru conținutul site-urilor externe sau a materialelor de lectură menționate sau enumerate sau pentru orice acțiuni efectuate de un utilizator pe baza conținutului acestor site-uri sau materiale de lectură și nici nu acceptăm neapărat orice produs sau serviciu menționat sau sfătuiți oricare dintre aceste materiale de lectură sau site-uri web. Orice date sau informații sunt furnizate numai în scop informativ și nu sunt destinate altor scopuri comerciale sau necomerciale. Nu vom fi răspunzători pentru nici o eroare de omisiune sau comision în conținutul acestui site web sau pentru orice acțiuni întreprinse în baza acestuia. Prin citirea și utilizarea acestui site, sunteți de acord nu redistribuiți materialele găsite în acesta, cu excepția cazului în care ați acordat drepturi corespunzătoare. Nu vom fi răspunzători pentru  niciun fel de daune sau costuri de orice fel care decurg din sau în vreun fel legate de citirea sau utilizarea acestui site web.

4. Limitări

În niciun caz Din.nu sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea datelor sau a profitului sau din cauza întreruperii afacerii) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe Din.nu site-ul web, chiar dacă Din.nu sau un reprezentant autorizat al Din.nu a fost notificat oral sau în scris cu privire la posibilitatea unor asemenea pagube. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune secundare sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

5. Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul Din.nu pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Din.nu nu garantează că niciunul dintre materialele de pe site-ul său web este corect, complet sau actual. Din.nu poate modifica materialele conținute pe site-ul său web în orice moment fără notificare. Cu toate acestea, Din.nu nu se angajează să actualizeze materialele.

6. Legături

Din.nu nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru conținutul site-ului astfel de site-uri. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către Din.nu. al site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site legat este la riscul utilizatorului.

7. Modificări

Din.nu poate revizui acești termeni și condiții pentru site-ul său Web în orice moment fără notificare. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să fiți legați de versiunea curentă a acestor termeni și condiții.

8. Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile Internationale și vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din statul de resedinta.