DIN-INFO:  STIINTA NONDUALA               

 AJUTA LUMEA !!!


 Da click pe poza de mai sus pentru a citi despre Calea Directa Nonduala  


Web Site-ul lui DINU.  contine informatii pentru o spiritulitate moderna, nonduala avind ca  scop Iluminarea

(dezidentificarea de ego-ul si Identificarea cu Adevarata Natura care este numai o Constienta unica si indivizibila)  

PAGINA ACEASTA ESTE REVIZUITA NUMAI SPORADIC  !!!!!ATENTIE: INFORMATIILE PREZENTATE AICI NU SINT SIGURE  ! AUTORUL ISI DECLINA ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EVENTUALELE NEAJUNSURI CARE S-AR IVI DATORATE ACESTUI WEB SITE!

DISCLAIMERUL și AVERTISMENTE
 Pagina Creata la 01-10-1999           Ultima Modificare: 2017-11-01


      

 

 


     DIN  -  PERCEPTIA DIRECTA A REALITATII

    Acesta este Mesajul Ultim al lui Dinu-Stefan Teodorescu realizat dupa 35 de ani de Cautari Spirituale (2001, revizuita 2011 si 2015)

 

I am already THAT- The One without a second (revised 2015)

 

I am already That Who I seek, The ONE, the only ONE Who there is

The One without a second.

There is nowhere to go to find Myself Because what is here & now is all there is

There is nothing to do to become Myself

 

Because I am already That, the One without a second.

Thus, nowhere to go, nothing to do Just Being Myself.

There is only THIS, as Is, here & now.

Relax into Being with form, all forms in the Universe using the Buddha Mind

My manifested Nature.

Relax into SAT-CIT-ANANDA- SHANTI, The ONE in ITSELF without form

My absolute Nature.

There is nothing more to do;

Dinu, the little ego is not the doer, only GOD is!

Thus, smile, relax into what Is, be happy, and don't worry,

Life is just a Dream!

 

DIN- DIRECT PERCEPTION OF REALITY (revised 2011)

1. Stop regretting the Past
2.Stop worrying about the Future, and
3.In the Present Moment, Stop conceptualizing the senses’ perceptions
4.Stop labeling, analyzing or judging the senses’ perceptions:
5.Don't create anymore intentional thoughts in your mind!

6. Renounce the fascination with the senses’ perceptions or with the mind own’s creations

7. Unmoved by the seduction of the thoughts, choose with determination to find out Who You Really are;

8. Sit quietly without any interest in the mind’s seductive fabrications

9. Open and relaxed with a sense of a quiet expectation

10. Suddenly, spontaneously and just by Itself, You shall Recognize your True Identity/Real Nature

11. Which in this moment directly It recognize Itself As It Is, beyond the filter of the mind

12. Beyond words and concepts You know Yourself to be at the same time

13. Silence/Peace- Existence- Consciousness-Bliss /SHANTI-SAT-CIT-ANANDA !

14. This Infinite Consciousness-Existence-Bliss-Silence/Peace- has 2 forms:

15. The Absolute- Unmanifested: Silence/Peace-Existence- Consciousness-Bliss in Itself

16. The World- Manifested: Silence/Peace-Existence- Consciousness-Bliss with form, which contains all forms

17. From This Unlimited Silence/Peace- Existence- Consciousness-Bliss all forms has arisen

18. And in This Unlimited Silence/Peace- Existence- Consciousness-Bliss all forms shall return in the End!

19. To realize This is the birthright of every human being and those who realize This

20. Are the Awakened Ones, awaken to the True Nature of Things!

21. Dinu says: Those who are seeking the Truth have already found It

22. Because they already are the One who they seek!

23. The One and only Who there is: The One without a second!

24. DIN-OM-AMIN!

 

DIN  -  PERCEPTIA DIRECTA A REALITATII (revised 2011)

1.Inceteaza a regreta Trecutul                                                                                                                                                               
2.Inceteaza a te ingrijora de Viitor
3.Iar in Momentul de Fata, inceteaza conceptualizarea perceptiilor simturilor
4.Renuntind la a mai analiza, judeca ori interpreta perceptia simturilor
5.Nu mai crea intentionat ginduri in Mintea  ta !
6. Renunta la fascinatia perceptiilor simturilor ori a creatiilor proprii minti
7. Nemiscat de seductia gindurilor, alege cu determinare sa descoperi Cine Esti Tu in Realitate:

8. Stai in liniste fara a mai fii interesat de fabricatiile seductive ale mintii

9. Deschis si relaxat intr-o stare de asteptare tacuta

10. Deodata, spontan si prin Sine Insusi Iti vei Recunoaste Identitatea Ta Adevarata/Natura Reala

11. Care in acel moment direct se Recunoaste pe Sine Insasi, Asa Cum Este, Dincolo de filtrul mintii

12. Dincolo de cuvinte si concepte, Tu Iti Cunosti Natura Ta Reala fiind o Stare cu patru atribute concomitente

13. Liniste/Pace- Existenta- Constienta- Beatitudine / SANTI-SAT-CIT-ANANDA!

14. Aceasta Liniste/Pace- Existenta- Constienta - Beatitudine are doua forme:

15. Absolutul- Nemanifestat, o Liniste/Pace- Existenta- Constienta- Beatitudine in Sine Insusi, fara forma

16. RelativulManifestat, o Liniste/Pace- Existenta- Constienta- Beatitudine care contine toate formele

17. Din Aceasta Liniste/Pace- Existenta- Constienta - Beatitudine toate formele au aparut ca Aparente

18. Iar in Aceasta Liniste/Pace- Existenta- Constienta- Beatitudine toate se vor reintoarce la Sfirsit!

19. A  Realiza Aceasta este dreptul de nastere a fiecarei persoane si cei care Realizeaza Aceasa

20. Sint Cei Treziti la Realitate, Treziti la Adevarata Natura a Lucruriilor!

21. Dinu spune: Cei care cauta Adevarul din Ei, L-au gasit deja

22. Deoarece Tu esti Acela pe Care Il cauti!

23. Unicul care Exista: Unul fara un al doilea! (The One without a second!)

24. DIN-OM-AMIN!


 
DIN- DIRECT PERCEPTION OF REALITY (2001)
 

1.Stop regretting the Past
2.Stop worring about the Future, and
3.In the Present Moment, Stop conceptualizing the  senses perceptions
4.Stop labeling, analizing and judging the senses perceptions:
5.Don't create anymore intentional  thoughts in your mind!
6.But just Relax AS the Unlimited AWARENESS (Consciousness) which has 2 forms:
7.The Absolute- Unmanifested, A Consciousness without form, Unqualified
8.The Relative- Manifested, A Consciousness with form, which contains All Forms
9.From This Unlimited Consciousness All forms have Arisen
10.And in this Unlimited Consciousness All forms shall Return in the End.
11.To Realize This means to be Awake to the Reality of The Nature of Things
12.Dinu says: Who searches has Already Found,
13. Because you already are Who you are looking for!

Note: changed from “1n” to “as” in 2017.

 

DIN  -  PERCEPTIA DIRECTA A REALITATII (2001)

    Acesta este Mesajul Ultim al lui Dinu-Stefan Teodorescu realizat dupa 35 de ani de Cautari Spirituale

1.Inceteaza a regreta Trecutul
2.Inceteaza a te ingrijora de Viitor
3.Iar in Momentul de Fata, inceteaza conceptualizarea impulsurilor simturilor
4.Renuntind la a mai analiza, judeca ori interpreta informatia simturilor
5.Nu mai crea voluntar Ginduri in Mintea  ta pentru un timp, apoi
6.Relaxeaza-te in Nemarginirea Constientei care are doua forme

(Identifica-te cu Constienta Nemarginitarevizuire 2017!)
7.Absolutul- Nemanifestat, o Constienta fara forma,
8.Relativul-Manifestat, o Constienta care contine Toate Formele
9.DIN aceasta Constienta Nemarginita TOATE au aparut ca Aparente
10.In aceasta Constienta Nemarginita Toate se vor Reintoarce la Sfirsit
11.A Realiza Aceasta inseamna sa te fi Trezit la Realitatea Naturii Lucrurilor !
12.Dinu spune: Cei care cauta Au Gasit Deja,
13.Deoarece tu esti deja Acela pe care IL cauti!


===============================================================================================          

AICI VEI GASI UN ABC DE INFORMARE SPIRITUALA NONDUALA( pe engleza) DE INFORMATII PE CARE DINU LE RECOMANDA LA CEI INTERESATI DESPRE: EXISTENTA LUI DUMNEZEU, SENSUL VIETII , NEMURIRE etc.